Home

De Evaluatiegroep, opgericht in 2004, is gespecialiseerd in het uitvoeren van project-, programma- en beleidsevaluaties voor overheden, NGO’s en bedrijven.

Vraag een evaluatie bij de Evaluatiegroep wanneer u:

 • een beleidsdoorlichting laat uitvoeren
 • verantwoording gaat afleggen over een uitgevoerd programma
 • onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid wilt laten doen
 • een eindevaluatie voor uw subsidiegever, bijvoorbeeld de Europese Unie, laat uitvoeren
 • tussentijds het beleid wil aanscherpen
 • vooraf een nulmeting wilt uitvoeren en indicatoren wilt ontwikkelen
 • leerpunten wilt vastleggen
 • een eigen evaluatiebeleid gaat formuleren
 • de performance van uw business units wilt laten auditen

De Evaluatiegroep werkt met een kernteam van vier evaluatoren:

De Evaluatiegroep werkt voor:

 • Ministeries, agentschappen, ambassades
 • Ontwikkelingsorganisaties, grote en kleine NGO’s
 • Bedrijven

Onze aanpak is klantgericht en efficiënt. Onze methodologie is gebaseerd op de evaluatie richtlijnen van het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Buitenlandse zaken voor internationale programma’s en internationale organisaties.

Bel voor een kostenloze analyse van uw evaluatiebehoefte 030-2667699 of stuur ons een email

Deze tekst laten staan! Het zorgt voor ruimte onderin! Op de website is geen tekst te zien!