Internationale Samenwerking / Ontwikkelings-samenwerking

Opdrachtgevers

Op het gebied van de Internationale Samenwerking en Ontwikkelingssamenwerking heeft de Evaluatiegroep tal van opdrachten uitgevoerd voor bijvoorbeeld VNG-International, Oxfam Novib, NCDO, Wilde Ganzen, USONA, ICCO, Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse Ambassade in Zuid-Afrika. 

Onderwerpen

Onderwerpen van de evaluaties waren bijvoorbeeld:

  • Draagvlakversterking voor ontwikkelingssamenwerking in Nederland
  • Evaluatie van Kleinschalige Plaatselijke Activiteiten
  • Kennisbehoefte van het Particulier initiatief
  • Review van het Linkis (Laagdrempelige Initiatieven en Kenniscentrum Internationale Samenwerking) programma
  • Association building for good local governance
  • Veiligheid op de Nederlandse Antillen
  • Verdeling van Nederlandse ontwikkelingsgelden over de Nederlandse Antillen
  • Integriteitsonderzoeken – zijn de gelden bedoeld voor internationale samenwerking wel voor deze doelen gebruikt?

Deze opdrachten werden door ons uitgevoerd in Nederland, op de Nederlandse Antillen (alle eilanden behalve Aruba), Kenia, Zuid-Afrika, Indonesië, Nieuw-Zeeland.

Opdrachtgrootte

De opdrachtgrootte varieerde sterk. Sommige opdrachten hadden een beperkte omvang waarin bijvoorbeeld alleen naar de impact van een afzonderlijk project werd gekeken of een kleiner integriteitsonderzoek werd uitgevoerd. Andere evaluaties besloegen meer dan 100 projecten binnen een groot programma.

Terms of reference

Opdrachtgevers hebben vaak zelf, voorafgaand aan de evaluatie, een Terms of Reference (ToR) opgesteld. Hierin zijn de opdrachtomschrijving, de evaluatievragen, de planning en het beschikbare budget opgenomen. De grotere evaluaties worden in competitie aanbesteed. Wanneer toegestaan bespreken wij de opdracht in detail met opdrachtgever om achtergrond en focus zo goed mogelijk te begrijpen.

Persoonlijk advies?

We helpen u graag verder met de volgende stap