Evaluatie Electrische Bootjes Amsterdam

Ondertitel

Evaluatie projecten Programma Samenwerking Oost-Europa

Evaluatie Kleinschalige Plaatselijke Activiteiten in ontwikkelingslanden

Evaluatie Association Building for Good Local Governance

Evaluatie Europafonds

Evaluatie Private Enterprise Partnership van International Finance Corporation (IFC)

Evaluatie uitkomsten marktonderzoek Internationale Samenwerking

Evaluatie opzet, bestaan en werking crisisbeheersingorganisatie

Evaluatie fondsbeheer NGO ten behoeve van Micro Finance Institutions

Review draagvlak programma voor Internationale Samenwerking

Evaluatie kwaliteitskader Verantwoorde Zorg

Evaluatie resultaten Food NGO

Evaluatie pilot expertisecentrum arbeidsjuridisch

Formuleren evaluatiebeleid voor crises

Kennisbehoefte particulier initiatief in kaart gebracht

Evaluatie ambassade gefinancierd trainingsprogramma

Evaluatie Plan Veiligheid Nederlandse Antillen

Evaluatie programma Wonen en Binnenstedelijke ontwikkeling

Evaluatie verdeling NL ontwikkelingsgelden over de Nederlandse Antillen

Evaluatie Commercial Attaché training

Evaluatie draagvlak voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling

Evaluatie - verantwoording gebruik Europese subsidie

Evaluatie Sociale Analyse tool voor micro Finance Institutions