Overheid en Uitvoeringsorganisaties

Evaluaties voor de overheid en Uitvoeringsorganisaties

In de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE) is opgenomen dat beleid, dat wordt gevoerd gebaseerd op een artikel in de Rijksbegroting, tenminste eens in de zeven jaar moet worden geëvalueerd.

Deze evaluatie heet in de RPE een “beleidsdoorlichting”: “een syntheseonderzoek naar de doeltreffendheid en de doelmatigheid van een substantieel, samenhangend deel van het beleid, dat wordt gevoerd op grond van een of meer beleidsartikelen van de rijksbegroting”.

wetten.nl – Regeling – Regeling periodiek evaluatieonderzoek – BWBR0040754 (overheid.nl)

De Evaluatiegroep heeft opdrachten uitgevoerd voor de Ministeries van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Buitenlandse Zaken, Defensie, Binnenlandse zaken, Economische Zaken – Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) en haar voorlopers Senter en de EVD en USONA (Nederlandse Antillen).

Voor het Ministerie van Volksgezondheid deden we onderzoek naar de bekostiging van de epilepsiezorg. Ook mocht de Evaluatiegroep gedurende twee jaar de financiële aansluiting van ziekenhuizen op internationale classificatie van ziekten, ICD-10, leiden. De Evaluatiegroep participeerde in een onderzoek naar de kwaliteit van de Verzorging, Verpleging en Thuiszorg (VV&T).

Voor RVO en haar voorgangers de EVD en Senter deed de Evaluatiegroep een QuickScan naar de effectiviteit van een Private Enterprise Partnership programma van de Wereldbank. Ook evalueerden we de doeltreffendheid van een selectie van PSO(M) projecten. De start van de Evaluatiegroep in 2004 hield rechtstreeks verband met een eerder door Berenschot uitgevoerde PSO (Programma Samenwerking Oost-Europa) evaluatie waarin Evaluatiegroep-directeur Leo Roggeveen een van de onderzoekers was.

USONA (Stichting Uitvoeringsorganisatie Ontwikkeling Nederlandse Antillen) gaf de Evaluatiegroep opdracht tot het doorlichten van de toekenning van de fondsen over thema’s en eilanden. Ook evalueerde de Evaluatiegroep in opdracht van USONA twee keer het Plan Veiligheid Nederlandse Antillen (PVNA).

Voor Rijkswaterstaat heeft de Evaluatiegroep een aantal opdrachten uitgevoerd op het gebied van Crisisbeheersing en de evaluatie van crises.

Persoonlijk advies?

We helpen u graag verder met de volgende stap